Dự thảo: Quyết định Bổ sung một số điều của Quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016

21 Tháng Hai, 2019 hieptran 0

Dự thảo: Quyết định Bổ sung một số điều của Quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 Xem file Dự thảo

HỘI NGHỊ, HỘI THI TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO BỘ MÁY QUẢN LÝ CÁC CẤP VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN NĂM 2018

12 Tháng Chín, 2018 hieptran 0

Thực hiện kế hoạch số 21/KH-STNMT ngày 31/5/2018 của Sở Tài nguyên và môi trường Phú Yên về việc Truyền thông, nâng cao nhận thức về BĐKH cho bộ máy quản lý các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên,

Quyết định số: 1600/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: SPLOT LIGHT RESORT của Công ty Cổ phần thời trang Thiên Quang

15 Tháng Tám, 2018 hieptran 0

Quyết định số: 1600/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án: SPLOT LIGHT RESORT của Công ty Cổ phần thời trang Thiên Quang. Tải file Quyết định số 1600 tại: Đây