Quyết định hủy GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số CD 690403, số vào sổ CS 02168 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cấp ngày 23/8/2016 cho ông Nguyễn Ngọc Dân.

6 Tháng Mười Hai, 2021 Nguyên Hậu 0

  Quyết định số: 38/QĐ-STNMT, ngày 30/11/2021 về việc hủy GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số CD 690403, số vào sổ CS 02168 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

Thực hiện thí điểm quản lý và chăm sóc sức khỏe người nhiễm COVID-19 (F0) tại nhà và cách ly y tế tại nhà người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 (F1) để phòng, chống dịch COVID-19.

2 Tháng Mười Hai, 2021 Nguyên Hậu 0

Công văn số: 5746/UBND-KGVX, ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện thí điểm quản lý và chăm sóc sức khỏe người nhiễm COVID-19 (F0) tại nhà và cách ly y tế tại nhà người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 (F1) để phòng, chống

Thông báo khẩn số 96

24 Tháng Mười Một, 2021 Nguyên Hậu 0

Thông báo khẩn số 96, ngày 19/11/2021 của Sở Y tế Phú Yên về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ.   Xem thông báo tại: Đây