Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận QSH nhà ở và quyền sử dụng đất 3901050919 do UBND cấp ngày 15/7/2002, đồng thời cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà  ở và tài sản gắn liền với đất cho Nguyễn Hồng Chiến và Huỳnh Thị Trúc Giang.

10 Tháng Ba, 2022 Nguyên Hậu 0

  Thông báo số 2196/TB-CNVPĐKĐĐ, ngày 24/12/2021 của Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Tuy Hòa về việc hủy Giấy chứng nhận QSH nhà ở và quyền sử dụng đất 3901050919 do UBND cấp ngày 15/7/2002, đồng thời cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà  ở và tài sản

Quyết định hủy GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số BS 720251, số vào sổ cấp GCN CH 03142 do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 29/9/2015 cho ông Nay Y Soan.

27 Tháng Mười Hai, 2021 Nguyên Hậu 0

Quyết định số: 58/QĐ-STNMT, ngày 23/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số BS 720251, số vào sổ cấp GCN CH