Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức Hội nghị triển khai Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết Luật

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh Phú Yên “về việc triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ năm 2018”, sáng ngày 26/7/2019 tại Hội trường khách sạn Sài Gòn, Tp.Tuy Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Phú Yên phối hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam- Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết Luật.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Quang Phú, Phó Giám đốc Sở TN&MT; đồng chí Phan Đức Hiếu-Cục trưởng Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt nam –Bộ TN&MT và hơn 250 đại biểu đại diện cho các phòng, đơn vị  thuộc Sở TN&MT, đại diện các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố; Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và công chức địa chính các xã, phường, thị trấn, các đơn vị hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Phú Yên và các cơ quan thống tấn báo chí đến dự và đưa tin Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã giới thiệu nội dung chính của Luật Đo đạc và bản đồ, các nội dung liên quan đến việc quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Đ/c Phan Đức Hiếu nhấn mạnh các điểm mới của Luật Đo đạc và bản đồ, 7 nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cần chú trọng triển khai ngay trong thời gian tới, đặc biệt là việc ban hành văn bản quản lý và triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh. Đ/c Hiếu cũng nhấn mạnh công tác xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 phục vụ công tác quy hoạch trên địa tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch; chú trọng chuẩn bị nguồn lực xây dựng dữ liệu không gian địa lý theo trách nhiệm của địa phương phục vụ xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý (NSDI).

Đ/c Nguyễn Văn Thảo, báo cáo viên của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã giới thiệu những nội dung trọng tâm của Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám; Thông tư số 17/2018/TT-BTNMT ngày 31/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ; Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ. Đ/c Thảo nhấn mạnh: các Nghị định, Thông tư này đã quy định rất chi tiết, rõ ràng, cụ thể về các nội dung của Luật Đo đạc và bản đồ giao Chính phủ, Bộ TN&MT ban hành, làm cơ sở pháp lý cho các tổ chức, cá nhân có liên quan quản lý, thực hiện triển khai các nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ được dễ dàng, thuận lợi; cụ thể hóa chính sách về xã hội hóa trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, tạo cơ hội cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, tham gia các hoạt động đo đạc và bản đồ ngày càng rộng rãi và có hiệu quả.

Cũng tại Hội nghị những khó khăn vướng mạc về việc áp dụng Luật Đo đạc bản đồ và các Nghị định thi hành Luật đã được toàn thể Hội nghị chia sẽ thảo luận nhằm mục đích áp dụng hiệu quả vào công tác quản lý.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Ngô Quang Phú – Phó Giám đốc Sở TN&MT yêu cầu cán bộ, chuyên viên các phòng thuộc Sở, Phòng TN&MT cấp huyện, cán bộ địa chính cấp xã tiếp tục nghiên cứu kỹ các quy định của Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết Luật để tham mưu cho Lãnh đạo các vấn đề có liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm các cấp để kịp thời ban hành các văn bản theo thẩm quyền, giúp công tác quản lý và triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Phú cũng đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Sở đối với các hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Hội nghị Kết thúc 12h cùng ngày./.

 

 

 

 

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*