Tăng cường tuyên truyền quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

28 Tháng Chín, 2021 Nguyên Hậu 0

  Công văn số: 2966/STNMT-VPĐK, ngày 23/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc  tăng cường tuyên truyền quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được

Tăng cường tuyên truyền quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

24 Tháng Chín, 2021 Nguyên Hậu 0

Công văn số: 2966/STNMT-VPĐK, ngày 23/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc Tăng cường tuyên truyền quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cơ

Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số phát hành CB744531,  số vào sổ cấp GCN CH04730,  do UBND huyện Tuy An cấp ngày 26/11/2015 cho ông Phan Thanh Hân và bà Phan Thị Tuyết.

24 Tháng Chín, 2021 Nguyên Hậu 0

Quyết định số: 22/QĐ-STNMT, ngày 21/9/2021 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số phát hành CB744531, số vào sổ cấp GCN CH04730,  do UBND huyện

 Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số AG 514330 do văn phòng đăng ký đất đai huyện Tây Hòa (nay là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tây Hòa) cấp ngày 03/7/2015 cho hộ ông Nguyễn Ngọc Đính và bà Phạm Thị Hưng Hải.

24 Tháng Chín, 2021 Nguyên Hậu 0

Quyết định số: 1445/QĐ-VPĐK, ngày 21/9/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai Về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số AG 514330 do văn phòng đăng ký đất đai huyện Tây Hòa (nay

Tuyên truyền các chương trình hành động, nghị quyết của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

20 Tháng Chín, 2021 Nguyên Hậu 0

Công văn số: 508-CV/BTGTU, ngày 10/9/2021 của Ban Tuyên giáo tỉnh Phú Yên Về việc  tuyên truyền các chương trình hành động, nghị quyết của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.