Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức “Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên”

8 Tháng Mười Hai, 2020 Dương Văn Hào 0

Được sự thống nhất của UBND Tỉnh Phú Yên, sáng ngày 08/12/2020, Tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (TN&MT) Phú Yên, Sở TN&MT  tổ chức “Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở  Tài nguyên và Môi trường”. Tham