Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh Phú Yên Ban hành Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Phú Yên

30 Tháng Sáu, 2020 hieptran 0

Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh Phú Yên Ban hành Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Phú Yên Xem file Quyết định tại: Đây

BẢN TIN VỀ HỘI NGHỊ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NHỰA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

25 Tháng Sáu, 2020 Dương Văn Hào 0

Chiều ngày 18/6/2020, tại thành phố Tuy Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn và chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020

19 Tháng Sáu, 2020 Dương Văn Hào 0

Kế hoạch sử dụng đất huyện Đông Hòa tải file bản đồ tại: Đây Kế hoạch sử dụng đất huyện Đồng Xuân tải file bản đồ tại: Đây Kế hoạch sử dụng đất TP.Tuy Hòa tải file bản đồ tại: Đây Kế hoạch sử dụng