Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 09 huyện, thị xã, thành phố

22 Tháng Một, 2020 Dương Văn Hào 0

Từ ngày 09/01 đến ngày 16/01/2020, tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Phú Yên, Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện tổ chức họp thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 09/09 huyện, thị

Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp

16 Tháng Một, 2020 hieptran 0

Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp Xem chỉ thị tại: Đây