Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức Hội nghị triển khai Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết Luật

31 Tháng Bảy, 2019 Dương Văn Hào 0

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh Phú Yên “về việc triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ năm 2018”, sáng ngày 26/7/2019 tại Hội trường khách sạn Sài Gòn, Tp.Tuy Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường

THÔNG BÁO Số 11/TB-TTPTQĐ, ngày 01/7/2019 của Trung tâm Phát triển quĩ đất –Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

24 Tháng Bảy, 2019 Dương Văn Hào 0

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau: 1) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh