Thông tư số: 71/2018/TT-BTC, ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính: Quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

21 Tháng Mười Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thông tư số: 71/2018/TT-BTC, ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính: Quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong

Công văn số: 3548/STNMT-VP, ngày 14/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 11, 12 năm 2018.

20 Tháng Mười Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số: 3548/STNMT-VP, ngày 14/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 11, 12 năm 2018. Tải file Công văn số 3548 tại: Đây

Dự thảo Kế hoạch triển khai phát động phong trào” chống rác thải nhựa” và tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

20 Tháng Mười Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Dự thảo Kế hoạch triển khai phát động phong trào” chống rác thải nhựa” và tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Tải

Thông báo số: 648/TB-STNMT, ngày 01/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2018.

20 Tháng Mười Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thông báo số: 648/TB-STNMT, ngày 01/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2018. Tải file

Công văn số: 3518/STNMT-QLĐĐ, ngày 12/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: V/v báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai năm 2008 (cấp huyện).

20 Tháng Mười Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số: 3518/STNMT-QLĐĐ, ngày 12/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: V/v báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai năm 2008 (cấp huyện). Tải file Công văn số 3518 tại: Đây Tải file đề cương tại: Đây Tải file

Công văn số: 3517/STNMT-QLĐĐ, ngày 12/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: V/v báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai năm 2008 (cấp tỉnh)

20 Tháng Mười Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số: 3517/STNMT-QLĐĐ, ngày 12/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: V/v báo cáo tình hình quản lý nhà nước về đất đai năm 2008 (cấp tỉnh). Tải file Công văn số 3517 tại: Đây Tải Biểu mẫu báo cáo tại: Đây

Quyết định số: 2093/QĐ-UBND, ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi tr

20 Tháng Mười Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số: 2093/QĐ-UBND, ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thông báo số: 717/TB-BCĐĐHG, ngày 17/10/2018 của Ban chỉ đạo điều hành giá: Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ – Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá ngày 28/9/2018.

20 Tháng Mười Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

  Thông báo số: 717/TB-BCĐĐHG, ngày 17/10/2018 của Ban chỉ đạo điều hành giá: Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ – Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá ngày 28/9/2018. Tải file Thông