QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (ĐIỀU CHỈNH) KHU DU LỊCH SINH THÁI BÃI RẠNG Nhà đầu tư: Công ty TNHH Anh Châu Địa điểm thực hiện dự án: Tại thôn 2, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu Diện tích đất sử dụng: Khoảng 3,28 ha.

18 Tháng Chín, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (ĐIỀU CHỈNH) KHU DU LỊCH SINH THÁI BÃI RẠNG Nhà đầu tư: Công ty TNHH Anh Châu Địa điểm thực hiện dự án: Tại thôn 2, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu Diện tích đất sử dụng: Khoảng