Quyết định số: 21/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành quy chế phối hợp trong việc xây dựng hệ thống thông tin cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

12 Tháng Bảy, 2018 hieptran 0

Quyết định số: 21/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành quy chế phối hợp trong việc xây dựng hệ thống thông tin cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú

Thông báo về việc công khai tên tổ chức được lựa chọn đế cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXDTT tại thôn Phước Hậu, xã An Hiệp và thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

6 Tháng Bảy, 2018 hieptran 0

Ngày 29 tháng 5 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường tại thôn Phước Hậu, xã An Hiệp và thôn Tân Lập, xã An Thọ, huyện Tuy

Thông tư 47 /2018/TT-BTC Hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi

5 Tháng Bảy, 2018 hieptran 0

Thông tư 47 /2018/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi. Tải thông tư 47

Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND Tỉnh Phú Yên Ban hành quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên

5 Tháng Bảy, 2018 hieptran 0

Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND Tỉnh Phú Yên Ban hành quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn