Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Kiến Thiết, xã EaChaRang, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên

21 Tháng Năm, 2018 hieptran 0

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá VLXD thông thường thôn Kiến Thiết, xã EaChaRang, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên. Chi tiết

Quy định về xử lý vi phạm trong giải quyết TTHC liên quan đến cá nhân, tổ chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên

21 Tháng Năm, 2018 hieptran 0

Quyết định số: 14/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành quy định về xử lý vi phạm trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân. tổ chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên