Quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất có mã số AL063275 do Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên cho Công ty Cổ phần Trường Thành.

27 Tháng Tư, 2018 hieptran 0

Quyết định số: 84/QĐ-STNMT ngày 23/4/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất có mã số AL063275 do Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên cấp ngày 16/01/2009 cho Công ty

Dự thảo Quyết định của UBND Tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời việc quản lý và trình tự giao, cho thuê khu vực biển để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản bằng lồng, bè trên địa bàn tỉnh Phú Yên

27 Tháng Tư, 2018 hieptran 0

Dự thảo Quyết định của UBND Tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời việc quản lý và trình tự giao, cho thuê khu vực biển để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản bằng lồng, bè trên địa bàn tỉnh Phú

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu, thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Phú Yên”

23 Tháng Tư, 2018 hieptran 0

Triển khai thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu, thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Phú Yên theo quy định; sáng ngày 12/4/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên –

sở tài nguyên và môi trường phú yên tổ chức hội thi vẽ tranh và rung chuông vàng tuyên truyền hưởng ứng ngày nước thế giới (22/3) và ngày khí tượng thế giới (23/3) năm 2018

16 Tháng Tư, 2018 hieptran 0

Thực hiện công văn số 726/BTNMT- BĐKH ngày 13/02/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2018 và công văn số 976/BTNMT- TĐKT&TT-TNN ngày 20/3/2018 về việc tổ chức các hoạt động hưởng