Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Sơn Hòa

30 Tháng Một, 2018 hieptran 0

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Sơn Hòa 1.Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Sơn Hòa: Tải tại Đây 2.Tải file báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Sơn Hòa tại Đây

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên

29 Tháng Một, 2018 hieptran 0

(Trích nội dung Quyết định 1712/QĐ-TTg ngày 23/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Phạm vi nghiên cứu Khu kinh tế Nam Phú Yên bao gồm toàn bộ địa giới hành chính các phường Phú Lâm, Phú Thạnh, Phú Đông (phường Phú Lâm cũ) thuộc