Điểm tin thông báo:
TẬP HUẤN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DÀNH CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG LÀM VIỆC TRONG CÁC LĨNH VỰC CÓ LIÊN QUAN NHẰM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THỎA THUẬN PARIS VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

TẬP HUẤN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DÀNH CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG LÀM VIỆC TRONG CÁC...

Thực hiện kế hoạch số 31/KH-STNMT ngày 14/8/2018 của Sở Tài nguyên và môi trường Phú Yên về việc “Xây dựng, triển khai chương trình đào tạo về Biến...
 • CQ điện tử
 • Mới nhất
 • Đọc nhiều

tiepnhan

Thông tin đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Đường dây nóng: 0917.537.639 (ông Trần Trung Trực – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường)
Địa chỉ hộp thư điện tử đường dây nóng: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dong rip

Tin quản lý điều hành
 • Thông tin - Thông báo
 • Tin khác
Quy hoạch Đầu tư
 • DAĐT
 • Đấu giá QSDĐ
 • Giá đất
 • QHSDĐ Huyện
 • Th.hồi đất
 • QHSDĐ tỉnh
Tin chuyên ngành
 • Nước-KTTV
 • Môi trường
 • Đất đai
 • Biển-Hải đảo
 • Đo đạc bản đồ
 • CNTT
 • Khoáng sản
Phong trào đoàn thể
 • Công đoàn Sở
 • Đảng ủy Sở
 • Đoàn thanh niên